Ulkomailla

Honkanen Pirjo
Olen kansainvälisen osaston projektisihteeri. Vastaan Intian ja Turkin työn yhteyksistä ja olen mukana Domini Life-applikaation kansainvälistämisessä. Olen talomme työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies.
Pennanen Tuija
Olen Pietarin katulapsityön koordinaattori ja vastannut työstä vuodesta 1995 alkaen. Käyn mielelläni kertomassa ja näyttämässä kuvia työstämme seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa sekä myös kouluissa, rippikoulutunneilla ja lähetyspiireissä.

Toiminta Intiassa

Kansan Raamattuseura kanavoi apua Intiaan erityisesti orvoille ja leskille. Teemme  yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa Etelä-Intiassa. Yhteistyö aloitettiin vuonna 2010. Tuemme myös Pohjois-Intiassa avustustyötä tekevää pariskuntaa. Ylläpidämme mm. kahta orpokotia ja paikallisseurakuntien kautta kohdennamme apua leskille. Tule mukaan työhön.

Seuraa Intian työtä Facebookissa.

Sosiaalinen työ

Tule kummiksi leskelle. Yhteistyöjärjestömme tekee sosiaalista työtä orpojen, leskien, katulasten ja sairaiden parissa, joiden määrä on Intiassa suuri  ja joiden asema riittävän sosiaaliturvan puuttuessa huono. Monet orvot päätyvät katulapsiksi prostituutioon ja huumekierteeseen. Lesket ovat usein perheensä hylkäämiä ja elävät suuressa puutteessa.

Lastenkodilla lapset saavat turvallisen ja rakkaudellisen kasvuympäristön ja hyvän peruskoulutuksen. Leskille koti tarjoaa ylöspidon ja mahdollisuuden osallistua kodin askareisiin. Yhteistyöjärjestömme tukee taloudellisesti myös 80 omassa kodissaan asuvaa köyhää leskeä. Etelä-Intiassa sijaitsevassa lastenkodissa on kodinomaiset tilat 40 tytölle ja 5 naisleskelle. Samassa kodissa on ollut tilaa myös 20 pojalle, mutta Intian lastensuojelulain uusien määräysten takia tytöt ja pojat eriytettiin asumaan eri rakennuksiin. Pojille tarkoitettu lastenkoti rakentui samaan pihapiiriin syksyn 2019 aikana. Nuori pariskunta ylläpitää Pohjois-Intiassa 15-paikkaista kotia. Sinne valmistui syksyn 2019 aikana uusi rakennus tytöille.

Molemmat orpokodit toimivat kristillisellä arvopohjalla, mutta lapsia ei erotella uskonnollisen taustan perusteella. Orpokoti on merkityksellinen myös ympäristön asukkaille työllistäen heitä eri tehtävissä.

Järjestöjen toiminta perustuu suomalaisten kummien kannatukseen sekä yksittäisiin rahalahjoituksiin. Samalla teemme jatkuvasti työtä tavoitteena kotien kasvava omavaraisuus. Yhden lapsen ja orpokodille majoitetun lesken kummimaksun suuruus on 50 €/ kk. Paikallisen seurakunnan avustusverkoston kautta tuettavan lesken kummimaksu on 10 € / kk.

Hengellinen työ

Intiassa ihmiset ovat hengellisesti janoisia ja avoimia kuulemaan sanomaa elävästä Jumalasta. Varsinkin kastittomilla ja alakastisilla, joilta paikallisessa kulttuurissa puuttuu monessa suhteessa ihmisarvo, on syvää hengellistä etsintää.

Hengellisen työn yhteistyöjärjestömme tukee taloudellisesti 50 pastoria sekä vahvistaa ja varustaa heitä seurakuntien rakentamisessa ja evankelioimistyössä. Pyhäkoulutyön kautta tavoitetaan myös hinduperheiden lapsia.

Pastoreiden ja muiden kristittyjen innostus ja rohkeus työhön on länsimaiden kristityille puhuttelevaa. Työn tulokset ovat olleet rohkaisevia vaikeistakin olosuhteista huolimatta.

Kuuntele podcast

 

Tee hyvää
Intiassa

Intiassa pienelläkin lahjalla saa aikaan elämää muuttavaa työtä. Tule lähettäjäksi, saat kuulumisia ja mahdollisuuden tukea työtä.

Tee hyvää Pietarissa

Katulapsityötä tukemalla olet merkityksellisellä paikalla: saatat muuttaa jonkun katulapsen koko elämän suunnan!

pietarin katulapsityö

Kansan Raamattuseura auttaa Pietarissa kaduilla, hädänalaisissa perheissä ja laitoksissa eläviä lapsia ja nuoria. Työ kanavoituu Pietarin Lastensuojelun säätiön kautta, jolla on 25 ammattitaitoista venäläistä työntekijää. Työtä on tehty vuodesta 1995 alkaen. Sadat lapset ja nuoret ovat päässeet kaduilta suojaan, ja perheitä tukemalla on myös estetty lapsia joutumasta kaduille.

 

Työmuodot

Toimimme kristilliseltä arvopohjalta. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle toimintamme piirissä olevalle lapselle ihmisarvoinen elämä – elämä, jossa hän saa kokea turvaa ja huolenpitoa.

Sosiaalityö
Tuemme katulapsia ja köyhiä perheitä jakamalla heille elintarvikkeita ja vaatteita. Autamme heitä myös asumiseen ja terveyteen liittyvissä ongelmissa ja muissa yksilöllisissä tarpeissa.

Päiväkeskus
Tuemme lasten opiskelua ja järjestämme heille mielekästä vapaa-ajan toimintaa muun muassa keramiikka-, teatteri- ja puutyöpajassa. Keskuksessa lapset saavat ilmaisen aterian, ja heidän perheitään autetaan tarpeen mukaan.

 Perhekeskus
Tarjoamme neuvontaa perheiden elämää koskettavissa kysymyksissä sekä mahdollisuuden ruokailuun, peseytymiseen ja pyykinpesuun. Keskuksessa kokoontuu terapia- ja harrasteryhmiä. Perheiden tukena on suomalaisia kummeja.

Kummiperhetoiminta
Tuemme hädänalaisia perheitä kummitoiminnan avulla. Kummi sitoutuu avustamaan nimikkoperhettään sovitulla summalla ja voi halutessaan myös pitää yhteyttä perheeseen.

 

Tule mukaan auttamaan

Kaikkia emme voi auttaa, mutta se, mitä voimme tehdä edes yhden lapsen hyväksi, on arvokasta. Kymmenellä eurolla päivässä lapsi saa päiväkeskuksessamme ravitsevan aterian, tukea läksyjen tekoon ja mielenkiintoista tekemistä.

Liittymällä tukirenkaaseen saat kuukausittain tietoa työstämme ja voit samalla tukea sitä taloudellisesti.

Tee hyvää Pietarissa

Katulapsityötä tukemalla olet merkityksellisellä paikalla: saatat muuttaa jonkun katulapsen koko elämän suunnan!

Tee hyvää
Intiassa

Intiassa pienelläkin lahjalla saa aikaan elämää muuttavaa työtä. Tule lähettäjäksi, saat kuulumisia ja mahdollisuuden tukea työtä.

haaste kansainväliseen vastuuseen

Kansan Raamattuseuran kansainvälinen työ haastaa kristittyjä hengelliseen ja kansainväliseen vastuuseen kotimaassa ja ulkomailla. Lähtökohtana on maailmanlaajuinen lähetysnäky.
Haluamme työllämme olla tukemassa  Jumalan hyvän uutisen julistamista sanoin ja teoin.

Intiassa työskentelemme orpojen parissa, Pietarissa autamme katulapsia ja perheitä. Turkkiin teemme pari kertaa vuodessa lyhyen matkan, jolloin mahdollisuuksien mukaan annamme kohtaamillemme turkkilaisille Jeesus-elokuvan lahjaksi.

Virossa KRS tekee yhteistyötä maan evankelisluterilaisen kirkon, Suomen Lähetysseuran ja Viron kirkon lähetyskeskuksen kanssa. Työ painottuu Kasvunaika-seurakuntakoulutukseen, jonka oppimateriaali on käännetty viroksi.

Tule mukaan

Kansainvälisessä työssä voi olla mukana esimerkiksi tukemalla taloudellisesti ja rukouksin kauttamme ulkomailla olevia työntekijöitä, tukemalla lyhytaikaisiin projekteihin lähteviä tai osallistumalla itse kansainvälisiin projekteihimme (Turkki).

Campus Crusade for Christ

Kansan Raamattuseura on ollut vuodesta 1972 yhteistyössä maailmanlaajuisen  Campus Crusade for Christ -evankelioimisjärjestön kanssa. Järjestö tunnetaan Pohjois-Amerikassa nimellä CRU.  Euroopan työ tunnetaan nimellä Agape Europe. Näistä yhteyksistä on saatu ideoita varsinkin opiskelijatyön, evankelioimiskampanjoiden, maallikkokoulutuksen ja lähettäjäpiiritoiminnan kehittämiseen. 

Tällä hetkellä 13 suomalaista palvelee Crusaden kautta eri puolilla maailmaa. Myös lyhytaikaiset kansainväliset projektimme toteutetaan yhteistyössä CCC:n kanssa, kohdealueena erityisesti nk. 10/40 ikkuna. Suomessa tunnetuimpia tuotteita ovat Jumala rakastaa sinua  -vihkonen sekä Jeesus-elokuva.