Keräyslupa
Tietosuoja

Saunaluoma Ulla
Olen toiminnanjohtaja ja vastaan varainhankinnasta. Olen myös kaupunkityön, kasvatuksen ja kansainvälisen työn esimies. Vierailen seurakunnissa raamattuopettajana.
Syvälahti Heikki
Vastaan IT-asioista ja voit ottaa minuun yhteyttä myös tietosuoja-asioissa.

Keräyslupa

Rahankeräyslupa 1.1.2017–31.12.2021
Luvan saaja: Kansan Raamattuseuran Säätiö sr.
Myöntäjä: Poliisihallitus
Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2016/721/3.11.2016
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa.

Kerätyt varat käytetään evankelioimis-, diakonia- ja sielunhoitotyöhön ja niiden koulutukseen, lapsi-, nuoriso-, opiskelija- ja eläkeläistyöhön sekä vankila- ja katulapsityön kustannuksiin kotimaassa ja ulkomailla vuosina 2017–2022.

 

Ahvenanmaalla ÅLR 2020/6945 voimassa 1.1.–31.12.2021.

Tietosuojaselosteet 

Sinä olet tärkeä ja siksi tietosuoja on meille erittäin tärkeä. Olemme tarkistaneet, että toimintatapamme ja järjestelmämme ovat GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaiset. Käytämme ainoastaan tietosuoja-asetusten mukaisesti toimivia järjestelmiä.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada tietää, mitä tietoja hänestä rekisterissä on ja mihin niitä käytetään.
  • tulla unohdetuksi. Kun rekisteröity ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään, ne tulee poistaa. Jos tietojen säilytys on välttämätöntä esim. lakisääteisen velvollisuuden tai yrityksen oikeutetun edun takia, tiedot voidaan säilyttää kyseistä tarkoitusta varten tarpeellisen ajan.
  • siirtää omat tietonsa tietojärjestelmästä toiseen. Oikeus koskee vain henkilötietoja, ei esim. yrityksen jalostamaa tietoa henkilöstä.

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot:
tietosuoja@sana.fi tai postitse
Tietohallinto, Kansan Raamattuseura, PL 48, 08101 LOHJA

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste – Lahettajarekisteri
Tietosuojaseloste – Karas-Sana oy asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Seniorifoorumi
Tietosuojaseloste Asiakas- ja yhteistyokumppanirekisteriTietosuojaseloste Ystavarekisteri Kairoksen Ystavat_ry