Venla Ojala

Työni tavoitteena on kertoa opiskelijoille Jumalan rajattomasta rakkaudesta. Haluan myös erityisesti tukea opiskelijoiden henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Työssäni käytän hyväksi draamallisia menetelmiä, ja kestävän kehityksen arvoni näkyvät myös opetuksissani ja tavassani tehdä työtä. Teen mielelläni sisältöä sosiaalisen median eri kanaville ja verkostoidun eri toimijoiden kanssa Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Minulla on aiempaa työkokemusta myös kristillisen varhaiskasvatuksen parista.

 

Teen mielelläni:

  • Opetusta Jumalan johdatuksesta ja henkisestä hyvinvoinnista
  • Ohjausta draamallisten menetelmien avulla
  • Työtä luomakuntamme varjelemiseksi
  • Viestintää sosiaalisessa mediassa
  • Verkostoitumista eri seurakuntien ja muiden toimijoiden kesken

Lisätietoa minusta