Turvallinen tila

Mia Lahti
Olen talous- ja hallintojohtaja, vastaan taloudesta ja henkilöstöhallinnosta.

Turvallisen tilan toimintatapa

Toiminnassamme ja yhteisöissämme

  • haluamme, että jokainen voi kokea olevansa tervetullut omana itsenään.
  • keskitymme opetuksessa kaikille kuuluvaan evankeliumiin ja niihin asioihin, jotka ovat kaikille kristityille yhteisiä.
  • kunnioitamme aina jokaisen identiteettiä ja fyysistä koskemattomuutta. Kunnioitamme myös jokaisen vakaumusta ja näkemyksiä silloin, kun ne eivät loukkaa, vahingoita tai syrji toista.
  • rakennamme kunnioittavaa keskustelukulttuuria, jossa on tilaa erilaisille näkemyksille. Emme hyväksy toisen loukkaamista, epäasiallista käytöstä ja/tai syrjintää. Tarvittaessa muistutamme osallistujia turvallisen tilan periaatteista.
  • puutumme epäasialliseen käytökseen välittömästi huomatessamme sen tai saatuamme siitä tiedon.
  • käsittelemme epäasiallisesta ja/tai syrjivästä käytöksestä kertovat ilmoitukset anonyymisti mahdollisimman pian. Halutessasi voit olla mukana tässä käsittelyssä yhdessä sopimallamme tavalla.
  • koulutamme henkilökuntaamme turvallisen tilan toimintatavan toteuttamiseen käytännön toiminnassa säännöllisesti. Kehitämme toimintatapaamme jatkuvasti saamamme palautteen perusteella.

Työntekijämme ovat velvoitettuja noudattamaan Turvallisen tilan toimintatapaa. Edellytämme näiden toimintatapojen toteuttamista myös toimintamme piirissä toimivissa, vapaaehtoisten ylläpitämissä ryhmissä.

Jos koet tulleesi epäasiallisesti tai syrjitysti kohdelluksi toiminnassamme, pyydämme, että kerrot meille asiasta alla olevalla lomakkeella. Lomakkeen tiedot toimitetaan vain henkilöstöpäällikölle. Kaikki saamamme palautteet käsitellään nimettömänä niiden työntekijöiden kanssa, joita kyseinen ilmoitus koskee. Mikäli annat luvan, henkilöstöpäällikkö on yhteydessä sinuun ja voitte sopia tavasta, jolla asia käsitellään myös kanssasi.

Turvallisen tilan toimintatapa on luotu yhteistyössä eri asiakasryhmien edustajien, vähemmistöasiantuntijoiden ja selkokieliasiantuntijan kanssa.

Ilmoita meille epäasiallisesta käytöksestä

"*" näyttää pakolliset kentät

Paikalla oli*
Haluan, että asia käsitellään kanssani yhdessä sopimallamme tavalla*