Hiljaisuuden hoivaa, Elämäni tarinat -ohjaajakoulutus

Hiljaisuuden hoivaa, Elämäni tarinat -ohjaajakoulutus auttaa ymmärtämään levon, hiljaisuudesta nousevan, luovuutta avaavan voiman ihmisen hyvinvoinnille. Koulutus antaa tavan nähdä elämä uudella tavalla, luottaa sen mahdollisuuksiin ja olemisesta kumpuavaan iloon. Hiljaisuus ja siitä nouseva kirjoittaminen ovat välineitä, joiden avulla voi ymmärtää mennyttä, asettua tähän hetkeen tai kulkea kohti tulevaisuuden unelmia. Vivamon loma- ja kurssikeskus tarjoaa kauniit ja rauhalliset puitteet koulutukselle.

Tavoite ja kenelle tarkoitettu?

Hiljaisuuden hoivaa, Elämäni tarinat -ohjaajakoulutus sopii hyvinvointialalla, sosiaalialalla tai seurakuntatyössä toimiville henkilöille sekä kaikille, jotka haluavat itse ymmärtää oman elämänsä tietä.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa käyttää koulutuksen menetelmiä ryhmien tai yksilöiden kanssa. Kurssi kuljettaa lepoon, matkalle kohti omaa elämää. Sen kautta ohjaajaopiskelija osaa kantaa myös muita levolliseen tapaan olla ja avautua elämälle.

Toteutustapa

Hiljaisuuden hoivaa, Elämäni tarinat -metodi perustuu hiljaisuudesta avautuvaan luovuuden lepoon ja luottamukseen. Kun ihminen tuntee olevansa hyväksytty, turvassa, levossa, luovuus avautuu ja ihminen uskaltaa antaa elämän avautua. Sanat kuljettavat ymmärtämään omaa elämää ja käsittelemään sitä yhä syvemmin koulutuksen käyneen ohjaajan kanssa kahden tai yhdessä muiden kanssakulkijoiden kanssa. Olennainen osa koulutusta on siihen liittyvä Hiljaisuuden retriitti.

Hinta ja ilmoittautuminen

Hiljaisuuden Hoivaa, Elämäni tarinat -ohjaajakoulutus toteutetaan kolmena viikonloppuna yksi syksyllä 2024 ja kaksi keväällä 2025.
Kurssin kolmen viikonlopun koulutuksen kokonaishinta on 1 290 €. Hintaan sisältyy Hiljaisuuden retriitti Vivamossa 10.–12.1.2025 täysihoitoineen. Muina viikonloppuna majoitus ja ateriat tulee varata erikseen.

Majoitus 49–79 €/yö huoneen mukaan

Ateriamahdollisuuksista, erilaisista kokonaisuuksista voi tiedustella Vivamosta.

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu kurssille sähköpostilla: vivamo@sana.fi tai soittamalla p. 0207 681 761

Lisätietoa kurssin sisällöstä saat Mari Vainiolta, viestitmarile@gmail.com, p. 050 564 8899

www.vivamo.fi

1. Elämäni tarinat -viikonloppu 15.–17.11.2024

Pe klo 17.30–su klo 16

Asetumme oman elämämme äärelle pysähtymisen, meditaatioiden, luovan kirjoittamisen tehtävien ja taideterapeuttisen maalaamisen kautta. Mari Vainion kehittämä metodi avaa mennyttä, tätä hetkeä ja tulevaa pala kerrallaan. Näin opiskelija saa kosketuksen omaan elämäänsä mutta myös metodiin itse henkilökohtaisesti.

Välitehtävä: pohdintaa, peilausta kirjoittamalla kurssiviikonlopun avaamista asioista.
Tunnin mittainen ratkaisukeskeinen valmennus verkossa Mari Vainion kanssa.

2. Hiljaisuuden retriitti 10.–12.1.2025

Pe klo 17.30–su klo 16

Hoitavaan hiljaisuuteen laskeutuminen avaa ohjaajaopiskelijan omaa ymmärrystä levon, pysähtymisen ja hiljaisuuden elämää avaavasta voimasta. Hiljaisuus avaa sitä, mitä mieli kaipaa, josta keho kuiskaa, mutta joka vasta hiljaisuuteen pysähtyessä tulee näkyväksi.

Tämä retriitti on opiskelijan oman levon paikka. Olemisen ja levon voimaa opiskelijoille tukevan retriitin aikana Mari Vainion hiljaisuutta tukevat tekstit ja ajatukset sekä meditaatiot, yhteiset hiljaisuudessa nautitut ateriat ja ulkoilu on valmisteltu koulutettavaa varten. Yhdessä viikonloppua jakamalla hiljaisuus ja sen sisällä avautuva elämä, avartuu entisestään ja auttaa ymmärtämään sitä, mikä on merkityksellistä juuri nyt ja mitä kohden hiljaisuuteen laskeutuva haluaa kulkea. Luova, hetkestä kumpuava kirjoittaminen retriitissä voi palauttaa opiskelijan myöhemmin hiljaisuuden avaamiin tuntemuksiin. Näin se voi auttaa myös ohjaajakoulutettavan omaa tapaa auttaa tulevia ohjattaviaan.

Välitehtävä: Kirjoitustehtävä, jossa ohjaajakoulutettava pohtii omia kokemuksiaan retriitistä, ja sen avaamista ajatuksista ja mahdollisuuksista auttaa asiakkaitaan entistä syvemmin kulkemaan eri metodein kohti omaa elämäänsä. Mari Vainion palaute.

3. Elämäni tarinat -viikonloppu 22.–23.2.2025

La klo 10–su klo 16

Pohdintaa omasta tavasta käyttää hyväksi Hiljaisuuden hoivaa, Elämäni tarinat-ohjaajakoulutuksen oppeja, retriitin avaamia työskentelyä tukevia oivalluksia. Viikonlopun aikana on lisäksi pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Viikonloppu kantaa levollisuudessaan ymmärtämään yhä syvemmin omaa tapaa elää ja olla. Se voi myös auttaa ymmärtämään, miten toimia Hiljaisuuden hoivaa, Elämäni tarinat -ohjaajana sekä miten asettaa se osaksi omaa ammattia tai tehtävää ihmisten parissa.
Jokainen ohjaajaopiskelija saa koulutuksen lopuksi mukaansa peruspaketin tulevaa ohjausta tukevista tehtävistä, läsnäoloon kantavista metodeista.

Kouluttajana Mari Vainio

Kurssin opettaja, Mari Vainio on ohjannut rakastettuja Hiljaisuuden retriittejä sekä Elämäni tarinat -kirjoituskursseja noin viisitoista vuotta. Hiljaisuuden hoivaan hän on kantanut satoja ihmisiä mm. Utön ja Örön saarilla. Mari Vainio on kehittänyt Elämäni tarinat -ohjaajakoulutuksen perustuen syvään hiljaisuuden voiman ymmärrykseen, opiskelemiinsa ratkaisukeskeisen ja ekspressiivisen taideterapian metodeihin sekä useiden vuosien kokemuksiin hiljaisuuden retriitin ohjaajana. Tänä keväänä häneltä ilmestyi aiheeseen liittyvä Antaudu hiljaisuudelle niminen kirja.

Mari Vainio toimii myös ratkaisukeskeisenä valmentajana ja joogaohjaajana ja on tehnyt vuosia työtä toimittajana painottuen lähes kokonaan henkilöhaastatteluihin. Kaikki nämä kokemukset ihmisten parissa ovat vahvistaneet hänen ymmärrystään pysähtymisen, levon ja hiljaisuuden merkityksestä elämän avautumiselle.

Useat Marin ohjaukseen osallistuneet ovat löytäneet uuden näkökulman elämäänsä. Hoitava hiljaisuus on auttanut näkemään elämän uudella tavalla. Kirjoittaminen hiljaisuudessa on kantanut ohjattavan mielen avautumista eteenpäin.