KRS:n historia

Lyhyt historiikki

Kansan Raamattuseuran Säätiö (KRS) on luterilaisen kirkon piirissä toimiva valtakunnallinen evankelioimisjärjestö. Toimintamme kiteytyy sanoihin: Elämme armosta, kerromme Jeesuksesta.

Haluamme rohkaista ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan ja tuomaan toisiakin hänen yhteyteensä.

Haluamme myös palvella seurakuntia evankelioimistehtävän toteuttamisessa ja seurakuntalaisten varustamisessa.

Työn piirissä on tilaa taustaltaan ja kristilliseltä korostukseltaan erilaisille ihmisille. Kansan Raamattuseura haluaa toimia sillanrakentajana; rakentamassa elämän siltaa Jumalan yhteyteen sekä kristittyjen yhteyteen yli yhteiskunta- ja kirkkokuntarajojen.

Kansan Raamattuseuran työn tekee mahdolliseksi suuri ystäväjoukko, joka tukee työtä rukouksin, vapaaehtoistyöllä ja taloudellisesti. Kaksi kolmasosaa vuosituloista kertyy lähettäjätuesta, kolehdeista, keräyksistä ja lahjoituksista.

Kansan Raamattuseuran kustannusyhtiö Karas-Sana Oy kustantaa hengellistä viikkolehteä Sanaa ja harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa loma- ja kurssikeskuksissa.

Kansan Raamattuseura aloitti toimintansa vuonna 1945.

Toiminta

Kansan Raamattuseuran Säätiö tekee evankelioimis-, sielunhoito- ja diakoniatyötä sekä itsenäisenä  evankelioimisjärjestönä että yhdessä seurakuntien kanssa mm. seuraavilla työaloilla:

 • evankelioimistyö ja eri kohderyhmille suunnattu toiminta seurakuntien kanssa
 • seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten kouluttaminen ja varustaminen evankelioimis- ja sielunhoitotyöhön Suomessa sekä maamme rajojen ulkopuolella
 • työ erityisesti aikuisväestön keskuudessa kaupungeissa, omaa toimintaa on Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa.
 • nuoriso- ja opiskelijatyö valtakunnallisesti sekä erityisesti pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Jyväskylässä
 • aviopari- ja lapsityö seurakunnissa, kouluissa  ja omissa loma- ja kurssikeskuksissamme, työmuotoina mm. Samassa Veneessä -avioparileirit sekä  nukketeatterityö ja siihen tarvittavan materiaalin tuottaminen ja koulutus. Vivamon Lastenkylä tarjoaa kesäisin muistorikkaita hetkiä koko perheelle.
 • eri ikä- ja kohderyhmille suunnitellut hengelliset tilaisuudet, kurssit ja ohjelmat  loma- ja kurssikeskuksissamme. Ympäri vuoden toimivia ovat Vivamo Lohjalla ja Kairosmaja Pelkosenniemellä. Kesäkuukausina toimivat, Tervosalmi Tervossa ja Orisberg Isossakyrössä sekä Säynämö Heinävedellä. Lisäksi toimintaamme on Parikkalan Oronmyllyllä, jonka omistaa Oronmyllysäätiö.
 • Vivamon Raamattukylä tuottaa Raamattuun perustuvia näytelmiä jouluna, pääsiäisenä ja kesäkaudella.
 • Ikäihmisten parissa tehtävä työ seurakunnissa ja omissa loma- ja kurssikeskuksissamme, Vivamo-opistossa sekä SenioriFoorumit mm. Helsingissä,  Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa.
 • turistityö Lapissa Saariselän Pyhän Paavalin kappelissa ja Pyhätunturin Revontulikappelissa.
 • kansainvälinen lähetys-, evankelioimis- ja kehitysyhteistyö kansainvälisen yhteistyöjärjestömme Agape Europen kanssa.  Tuemme työtä myös Intiassa Good News Prayerful Ministry ja Mother Theresa Welfare Society -järjestöjen kautta.
 • Pietarissa tehtävän katulapsityön tukeminen
 • Sana-lehden ja kristillisen kirjallisuuden julkaiseminen tytäryhtiö Karas-Sana Oy:n toimesta.